Wyszukaj rejsy

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Ochrona prywatności użytkowników Serwisu RejsyCunard.pl jest dla nas bardzo ważna i bierzemy pełną odpowiedzialność za te słowa. Każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, które nie naruszą podstawowej zasady - Wydawca nie sprzedaje i nie przekazuje osobom niepowołanym danych użytkowników Serwisu. 
 
Wydawcą Serwisu RejsyCunard.pl i Administratorem danych jest:
Adventure & Cruises Paweł Żytnowski
ul. Rakoczego 9 lok. U5
80-288 Gdańsk
NIP: 584-253-27-86
 
Przetwarzamy dane osobowe podane przez użytkowników w celach marketingowych oraz w celu przygotowania oferty. Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody przez Użytkownika, do czasu wycofania tej zgody przez Użytkownika. 
 
Przesłanie zapytania
Osoby korzystające z formularza zapytań, oświadczają, że podane przez nich dane są zgodne z prawdą, a także wyrażają zgodę na ich przetwarzanie i kontakt w celu przedstawienia indywidualnie opracowanej oferty. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody Użytkownika na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem danych - np. przesyłając oświadczenie o jej wycofaniu mailem na adres biuro@tanierejsowanie.pl
 
Zapisanie się do newslettera
Poza formularzem zapytań, dane osobowe są zbierane podczas zapisania się do (subskrypcji) newslettera. Osoby korzystające z newslettera, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i regularny kontakt w celu przedstawienia aktualności rejsowych i ogólnej oferty. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody Użytkownika na ich przetwarzanie. W każdym newsletterze znajduje się link umożliwiający rezygnację z otrzymywania dalszych wiadomości. 
 
Cookies
Wydawca serwisu korzysta z narzędzi analitycznych, które pozwalają analizować zachowanie użytkowników Serwisu w celach statystycznych, w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 
Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy wszystkie dane podane przez Użytkownika w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych, m.in. dostawcom usług IT  – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów Danych. Dostęp do Danych Osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy Administratorów Danych odpowiedzialni za działania marketingowe. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 
Prawa Użytkowników, których dane przetwarzamy:
- prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Danych, danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi danych.
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych.
 
Kontakt w sprawie przetwarzania danych: biuro@RejsyCunard.pl
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w Serwisie są zgodne z najlepszą wiedzą jego autorów w momencie publikacji. Szczegóły przedstawionych rejsów, a w szczególności trasa i ceny mogą ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji o podróży, należy zweryfikować aktualność informacji, kontaktując się z działem rezerwacji poprzez przesłanie zapytania lub telefonicznie. Opublikowane w Serwisie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.